Het deelnemen aan een cursus of workshop en het betreden van de trainingslocatie aan de Birkstraat 138 te Soest is geheel op eigen risico.

De Boxer Kringgroep Utrecht eo is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel die door cursist en/of hond wordt aangericht op of rond het trainingslocatie.

Door deelname aan een cursus of workshop of het betreden van de trainingslocatie aan de Birkstraat 138 te Soest ga je automatisch akkoord met onderstaande regels.

De boxerclub Utrecht zit op het terrein van hondenvereniging “de Volharding”. Helaas hebben we niet de mogelijkheid om gebruik te maken van een kantine, wel zijn er toiletten aanwezig. 

De honden moeten op het terrein aangelijnd blijven. Honden mogen alleen los op instructie van de trainer. Spelen aan de riem of andere honden benaderen met je eigen hond aan de riem is niet toegestaan. Geef elkaar de ruimte. Hetgeen betekent niet samenscholen met honden bij door-, in en uitgangen. Wanneer je hond behoefte heeft aan meer ruimte, laat de hond een geel lintje of hesje dragen.

Zorg zelf voor een normale halsband of tuig (mag niet corrigerend zijn), een riem van minimaal 1,5 meter (geen flex), voldoende beloningsvoer en een speeltje (zonder piep expliciet voor de training). Hard handeling, fysiek of psychisch geweld naar je hond is niet toegestaan.

Laat de hond voorafgaande aan de training uit. Ongelukjes op de trainingslocatie graag zelf op te ruimen.

De hond dient ingeënt of getitterd te zijn. Op verzoek kan om bewijs hiervan gevraagd worden. In geval van twijfel aangaande de gezondheid van de hond, dien je vooraf overleg te plegen met de train(st)er. Mocht de train(st)er constateren voor of tijdens de training dat de hond niet fit is, dan kan hij/zij verzoeken de training te staken en pas weer te komen als de hond gezond is.

Loopse teven mogen gewoon komen trainen, mits ze een broekje dragen en meldt de loopsheid wel vooraf aan de train(st)er).

Zorg dat je tijdig aanwezig bent om de hond te laten acclimatiseren.

Eén persoon traint de hond. Dit geldt voor één les, niet voor een gehele cursus. Voorwaarde is dat degene die traint op de hoogte is van het niveau van de hond en van de lesmethode. Of kinderen kunnen trainen met de hond is afhankelijk van hond en kind. Kinderen beneden de 16 jaar kunnen in overleg met de instructeur, bij ons trainen.

Wanneer je vragen hebt kun je altijd bij de instructeur terecht. Heb je een vraag die specifiek met je hond te maken heeft, stel hem dan na de les. Wanneer je denkt dat het een toegevoegde waarde heeft voor je medecursisten, stel de vraag dan zeker tijdens de les.

Ben je verhinderd voor een training, meldt dit dan tijdig bij de train(st)er via de daarvoor aangemaakte Whatsapp groepen.

Commentaar en/of discussie in de groep over de wijze en manier van trainen wordt niet gewaardeerd. Het wordt wel gewaardeerd in een persoonlijk gesprek met de train(st)er. Bij onenigheid zal het bestuur van Boxerclub Utrecht de discussie beslissen.

Vergeet niet dat er naast het uurtje training er nog heel veel uren in de week aanwezig zijn om de op de training geoefende stof te oefenen en te perfectioneren.

Boxerclub Utrecht is een vrijwilligersorganisatie. Zowel het bestuur als de trainers zetten zich onbezoldigd in voor de club. Van de leden/cursisten wordt verwacht dat ze helpen met het opbouwen en opruimen van het veld. De Boxerclub Utrecht kan alleen draaien als iedereen zich inzet voor de club.